parallax background

Pred oddajo vašega telefona na servis

Nagrada za najboljši Samsung servis
31. januarja, 2019
Beafon C220
3. aprila, 2019

PRED ODDAJO VAŠEGA TELEFONA NA SERVIS – Pomembno obvestilo!

  1.      V primeru, da želite vašo napravo oddati v garancijsko popravilo ali pregled, morate ob oddaji predložiti pravilno izpolnjen garancijski list in/ali račun. Iz dokumenta mora biti jasno razvidno ime prodajalca, datum nakupa in tip ter IMEI številka aparata. V primeru, da stranka ne more zagotoviti nobenega od omenjenih dokumentov, lahko aparat sprejmemo v izven garancijsko popravilo.
  1.      Pred oddajo aparata v popravilo mora stranka izbrisati vse svoje podatke iz enote. V primeru, da vrsta poškodbe aparata ne omogoča vklopa in izbrisa podatkov, bo do izbrisa podatkov prišlo med popravilom. Servis ne prevzema nikakršne odgovornosti za vaše podatke ali shranjevanje vaših podatkov. Prav tako je povračilo podatkov nazaj na enoto odgovornost uporabnika samega.
  1.      Pred oddajo aparata v servis odstranite vse morebitne dodatke iz vašega telefona (npr. zaščitna folija, zaščitno steklo, spominska kartica, etui, ipd.), saj lahko tekom servisnega postopka pride do poškodbe le-teh, za kar servis ne odgovarja.
  1.    Uporabniki Apple naprav morajo pred oddajo le-teh v servis nujno izklopiti funkcijo Find My iPhone, saj kakršnokoli servisiranje z vklopljeno funkcijo ni mogoče. Servis funkcije ne izklaplja, gre za dolžnost uporabnika naprave.

Pri oddaji aparata v servis stranka prejme prevzemni nalog, s katerim lahko prevzame aparat po končanem servisnem postopku. Brez prevzemnega naloga prevzem aparata ni mogoč.