25


01/12/2016

Informacije in nasveti

Oddaja aparata v servis

Kaj vse je potrebno vedeti oziroma narediti pred oddajo aparata v servis

Prva stvar pred oddaje aparat na servis je, da naredite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih ne želite izgubiti. To je zelo pomembno, saj lahko že pri manjšem popravilu pride do izgube podatkov, za kar Emonagram  ne prevzema odgovornosti. Prav tako ne prevzema odgovornosti za shranjevanje vaših podatkov in vračilo podatkov nazaj na enoto. To je vaša odgovornost. Izdelava varnostne kopije ob oddaji aparata v servis ni možna. Naročite lahko ohranitev imenika (cena servisne storitve je 25€, v kolikor  ohranitev ni bila možna, pa ne krijete nobenega stroška).


V primeru, da želite aparat oddati v garancijsko popravilo ali pregled morate predložiti ustrezno dokumentacijo: pravilno izpolnjen garancijski list in račun (na dokumentu mora biti viden datum izročitve in serijska ali IMEI številka). V primeru, da ne morete zagotoviti nobenega od teh dokumentov, lahko aparat sprejmemo v izven garancijsko popravilo. Enega od dokumentov morate predložiti tudi v primeru, ko se aparat ponovno vrača v servis. Pred oddajo aparata v servis odstranite vse morebitne dodatke iz telefona (npr. zaščitna folija, zaščitno steklo, obeski, ...), saj obstaja možnost, da bo le te med servisnim postopkom potrebno odstraniti in se lahko poškodujejo. Servis za tovrstne poškodbe ne odgovarja.


V primeru, da osebno oddate aparat v servis, vam lahko v času garancijskega popravila, v kolikor je na voljo, posodimo nadomestni aparat in adapter za SIM kartico. Po končanem servisu morate vrniti aparat in adapter nepoškodovan.


POMEMBNO: Pri oddaji aparata v servis prejmete prevzemni nalog, s katerim lahko prevzamete aparat  po končanem servisnem postopku. Brez prevzemnega naloga prevzem aparata ni mogoč.

POŠILJANJE NAPRAVE V SERVIS: V času garancijskega roka pošljite aparat v ustrezno zavarovani embalaži na popravilo v Emonagram po Pošti Slovenije s pripisom PPN-A.