Naše poslanstvo je postati
najboljši servisni center
mobilnih naprav


Preverite status naloga

Podatki potrebni za vnos so na delovnem nalogu

Servisne informacije in nasveti

Splošna navodila za uporabo Android telefonov

Priročnik za uporabo Android naprav

Izklop funkcije Find my iPhone

na Apple napravah pred servisnim postopkom

Servis Noa telefonov

Servis Noa telefonov